wtorek, 17 września 2013

Sondaż TNS 2013-09-17

Następne w kolejce są wyniki TNS. Informację wziąłem z tej notatki i jestem pod bardzo pozytywnym wrażeniem. Dowiedziałem się wszystkiego, co mi było potrzebne, podano nawet liczbę (nie odsetek) osób, które są podstawą liczenia procentów.


Sondaż wykonano na próbie 962 osób, z których 509 zadeklarowało udział w wyborach, a wśród nich 82% było zdecydowanych na jakąś partię.

Wynik mojej analizy:
Kluczowe informacje:
  • PiS przed PO na 94%
  • SLD przed RP na 97%
  • Ruch Palikota oraz PSL mają 46% szans na wejście do Sejmu
  • Ruch Palikota oraz PSL mają 75% prawdopodobieństwo, że przynajmniej jedno z nich uzyska wynik lepszy od SP
  • Solidarna Polska weszłaby do Sejmu z 12% prawdopodobieństwem, a na 78% uzyskałaby wynik lepszy od KNP 
  • KNP ma jedną szansę na sto na wejście do parlamentu
TNS podał:
TNS Polska zwraca uwagę, że gdyby – tak jak to się robi w przypadku obliczania wyników faktycznych wyborów – za podstawę procentowania przyjąć głosy oddane na poszczególne podmioty polityczne (z wyłączeniem niezdecydowanych, jak głosować), to 5-procentowy próg wyborczy osiągnęłaby też Solidarna Polska.
Wiedzą, że to nie takie proste. W wynikach tego sondażu jest 18% niezdecydowanych. W sondażach Homo Homini jest podobnie, CBOS podał 30% niezdecydowanych. Co by nie zrobić z tą liczbą, to będzie problem. Nie przypominam sobie, abym gdziekolwiek widział badanie dotyczące osób, które decyzję podjęły tuż przed wyborami, albo choćby pytanie o czas podjęcia decyzji skrzyżowany z poparciem dla ugrupowań.

Oto porównanie z sondażem sprzed miesiąca:
Widać stagnację.

Porównanie z sondażem sprzed dwóch miesięcy:
Również niewielkie zmiany.

Sprawdzimy teraz jak zmieniała się różnica pomiędzy wynikiem PiS, a PO:
Jest zmiana na korzyść PiS. Na wykresach wyżej widać, że wynika to z faktycznie lepszego wyniku PiS i niezmiennego poparcia dla PO. Dokładniej:
Kluczowe informacje:

  • w ciągu ostatnich 4 miesięcy nie można było z 95% pewnością stwierdzić która z dwóch partii jest liderem
  • w najnowszym sondażu różnica pomiędzy PiS, a PO na 95% wynosi od 1 punktu procentowego przewagi PO do 11 punktów przewagi PiS
  • nie ma istotnej różnicy między wynikami z lipca i sierpnia, wynik z września pokazuje zmianę na korzyść PiS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz