poniedziałek, 30 marca 2015

Podsumowanie marca

Oto wyniki modelu zatrzymane w czasie na dzień ostatniego sondażu w marcu 2015-03-18. Do modelu wchodzą wyłącznie sondaże dotyczące wyborów na Sejm.

Techniczny opis modelu można znaleźć tutaj. Przedstawiane niżej liczby dotyczą poparcia w grupie osób zdecydowanych co do pójścia na wybory i jednocześnie zdecydowanych na ugrupowanie, na które chcą głosować. Model ma za zadanie usunąć z wyników poszczególnych sondaży błąd wynikający z systematycznego obciążenia wyników danej pracowni dla danej partii.

Zacznijmy od wykresu z wynikami historycznymi - od momentu nieco przed poprzednimi wyborami aż do dnia ostatniego znanego sondażu.

Szare linie to kanały, w których na 95% znajduje się rzeczywiste poparcie dla danej partii. Pionowa linia wyznacza dzień poprzednich wyborów parlamentarnych.

Wyniki odfiltrowane z szumu wyglądają tak:
Wskaźnik koncentracji sceny politycznej to liczba wzięta z ekonomii. Indeks przyjmuje wartości z zakresu [0,1], gdzie jeden oznacza monopol jednej partii, a zero to jednakowe poparcie każdej partii.


Oto wyniki na dzień ostatniego sondażu:

Liczby po prawej stronie to średnia wartość poparcia, liczby w nawiasach, to przedział, w którym na 95% znajduje się rzeczywiste poparcie danej partii.

Prognozowane wyniki na ostatni dzień miesiąca pokazywałyby te same wartości średnie, tylko z szerszymi przedziałami ufności, czyli z większą niepewnością.

Wykres poniżej obrazuje średni rozrzut pomiędzy wynikami danej sondażowni, a wynikami zagregowanego modelu. Można z niego np. odczytać, że ewybory.eu średnio podaje zawyżony wynik dla TR i zaniżony dla PO.


Ta sama informacja w bardziej konkretnej formie. Kolorowe pola oznaczają wartości na 95% różne od zera.


Inaczej: wyniki podawane przez ewybory.eu podają poparcie dla TR średnio większe o 4 punkty procentowe od poparcia z modelu.

Patrząc na wiersze tabeli widzimy, że całkiem wiarygodnie wyglądają wyniki podawane dla większości partii przez TNS oraz MillwardBrown (SMG/KRC).

Spoglądając na kolumny widać, że największa zgodność (najwięcej szarych pól - wartości nieodróżnialnych od zera) pomiędzy pracowniami panuje obecnie przy podawaniu wyników PiS.

niedziela, 8 marca 2015

Nowy wskaźnik w wynikach modelu

Do strony z wynikami modelu nr 1 dodałem nowy wykres przedstawiający wskaźnik koncentracji sceny politycznej.

Liczby na wykresie to znormalizowane wartości wskaźnika Herfindahla-Hirschmana (Herfindahl-Hirschman Index, HHI, równoważny wskaźnik z ekologii).

Wysoka wartość wskaźnika oznacza skupienie rynku w ręku kilku dużych firm, a mała wartość - dużą konkurencyjność. Wskaźnik ma też zastosowanie w prawie antymonopolowym.

Tutaj zamiast udziałów rynkowych firm bierzemy pod uwagę wartości procentowe poparcia każdej z partii.

Indeks przyjmuje wartości z zakresu od zera do jeden. Zero oznacza perfekcyjne rozproszenie poparcia i sytuację, w której każda z partii ma takie same notowania. Jeden oznacza monopol jednej z partii.

Od końca 2014 widać postępującą konsolidację i spadek konkurencyjności na scenie politycznej.