wtorek, 28 stycznia 2014

Sondaż SMG/KRC 2014-01-26

Wreszcie najnowszy chronologicznie sondaż - rezultat Millward Brown dla Faktów TVN. Badanie wykonano na próbie 1006 osób w dniach 24-26. stycznia. Frekwencji nie podano, nadal przyjmuję 54%.
Wynik mojej analizy:
Kluczowe informacje:

 • PiS niemal na pewno przed PO
 • SLD na pewno w Sejmie, na 95% przed PSL lub TR
 • PSL / Twój Ruch (Palikota) z identycznym wynikiem mają 97% szans na wejście do Sejmu i 98% szans na wynik lepszy od KNP
 • KNP ma 13% szans na zasiadanie w parlamencie, niemal na pewno z wyborczym wynikiem lepszym od PR
 • Polska Razem ma mniej niż jedną szansę na sto na wejście do Sejmu
Porównanie z sondażem z początku grudnia:
Spadek poparcia dla PR jest statystycznie istotny.

Porównanie z sondażem tej samej pracowni sprzed trzech miesięcy:
Widać wyraźny wzrost poparcia dla PSL od tamtego czasu.

Zobaczmy, jak zmieniała się relacja pomiędzy PiS oraz PO. Czy wiemy, która z tych partii jest liderem sondaży?
Chyba wiemy:
Kluczowe obserwacje:
 • zgodnie z wynikami najnowszego sondażu możemy mieć 95% pewność, że przewaga PiS nad PO wynosi od 2 do 14 punktów procentowych
 • w poprzednich dwóch sondażach nie można było stwierdzić na poziomie 95% która z tych dwóch partii jest liderem

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Sondaż Homo Homini dla Rzeczpospolitej 2014-01-25

Następny w kolejności wynik to rezultat sondażu Homo Homini dla Rzeczpospolitej. Sondaż wykonano w dniach 24-25 stycznia na próbie 1067 osób. Frekwencji nie podano, więc nadal przyjmuję 54%.
Przy okazji sondażu zadano pytanie o stosunek do komentarza pani minister Bieńkowskiej o pani Zimie. Wynik przedstawiono za pomocą najnowszego wynalazku IBRiS Homo Homini, czyli kwadratowym wykresie kołowym:
Szok i niedowierzanie. Tego bloga piszę wieczorami, a teraz nie będę mógł zasnąć.

Zagadka - w jaki sposób te trzy liczby (63, 33, 5) są rzekomo reprezentowane na wykresie? Przez kąty, przez powierzchnię kolorowych pól (policzyć ją to zadanie jak z nowej rozszerzonej matury), czy jeszcze coś innego?

Wróćmy do sondażu wyborczego. Wynik mojej analizy:

Kluczowe obserwacje:

 • PiS prawie na pewno przed PO
 • PSL ma 50% szans na wejście do Sejmu, na 96% przed PR albo TR
 • Polska Razem (Gowina) / Twój Ruch (Palikota) mają mniej niż jedną szansę na sto na wejście do Sejmu i 80% szans na wynik lepszy od KNP
 • KNP nie weszłoby do Sejmu, ale na 91% osiągnie wynik lepszy od Solidarnej Polski
Porównanie z sondażem sprzed dwóch tygodni:
Spadek poparcia dla PO jest spory, ale nie jest statystycznie istotny. U pozostałych bez większych zmian.

A to porównanie z wynikiem sprzed ponad miesiąca:
Tutaj sytuacja wygląda podobnie.

Jak zmieniał się rozkład poparcia pomiędzy PO i PiS?
 A dokładniej:
Kluczowe obserwacje:
 • w najnowszym sondażu mamy 95% pewność, że PiS wyprzedza PO od 1 do 12 punktów procentowych
 • w poprzednich dwóch sondażach nie było takiej pewności na poziomie 95%

piątek, 24 stycznia 2014

Sondaż Homo Homini dla WP 2014-01-21

Kolejny rezultat to sondaż Homo Homini dla Wirtualnej Polski. Sondaż wykonano 21. stycznia na próbie 1067 osób. Frekwencji nie podano, więc przyjmuję 54% - ostatnią znaną wartość, która pochodzi z sondażu TNS.
To pierwszy sondaż Homo Homini dla Wirtualnej Polski od października 2011, w którym zapytano również o pozostałe ugrupowania - tutaj KNP i Polska Razem (Gowina). Odsetek odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" nagle spadł z 25 do 17 punktów procentowych.

Wynik mojej analizy:

Kluczowe informacje:

 • PiS na 97% przed PO
 • PO na pewno przed SLD, a SLD na pewno w Sejmie i na pewno z wynikiem lepszym od PSL
 • PSL ma 86% szans na wejście do parlamentu, na 75% uzyska wynik lepszy od TR
 • Twój Ruch (Palikota) ma 49% szans na ponowne zasiadanie w Sejmie, na 96% z wynikiem lepszym od PR
 • Polska Razem (Gowina) ma mniej niż jedną szansę na sto na wejście do Sejmu

Oto porównanie z sondażem z początku stycznia:
Oraz z sondażem z połowy grudnia:

W komentarzu pod wynikiem dla Newsweeka, Anonim zwrócił uwagę:
Zatem chyba zatrzymana została tendencja odrabiania strat przez PO względem PiS.
Istotnie, jeśli spojrzeć na wynik z modelu nr 1:


to wydaje się, że ścieżki PiS oraz PO znowu się rozchodzą. Zwróćmy uwagę, że różnica pomiędzy nimi jest nadal większa niż kanały 95% niepewności wyniku.

Zobaczmy, jak to wygląda w oparciu o dane tylko z tego sondażu:
Kluczowe obserwacje:

 • w najnowszym sondażu można mieć 95% pewności, że przewaga PiS nad PO wynosi od 0,01 do 11 punktów procentowych
 • tylko w sondażu z początku stycznia nie było pewnego lidera

środa, 22 stycznia 2014

Sondaż TNS 2014-01-16

Dziś pojawiły się wyniki dwóch sondaży - TNS oraz Homo Homini dla Wirtualnej Polski. O tym drugim oraz o aktualizacji modelu 1 o wszystkie rezultaty będzie jutro.

Sondaż TNS został przeprowadzony w dniach 11-16. stycznia na próbie 970 osób. Szacowana frekwencja to 54% (23% stanowczo zdecydowanych, a 31% raczej zdecydowanych).
Aż 24% zdecydowanych na głosowanie nie wie (albo nie chce powiedzieć) na kogo zagłosuje.

Wynik mojej analizy:
Kluczowe informacje:

 • PiS na pewno przed PO
 • PO i SLD na pewno w Sejmie
 • PSL ma 13% szans na zasiadanie w Sejmie, na 77% z wynikiem wyborczym lepszym od TR
 • Twój Ruch (Palikota) ma jedną szansę na sto na wejście do parlamentu, na 86% z wynikiem lepszym od KNP lub PR
 • pozostali mają mniej niż 1% szans na przekroczenie progu wyborczego
Oto porównanie z sondażem sprzed miesiąca:
Spadek poparcia dla TR jest statystycznie istotny.
A to porównanie z rezultatem sprzed dwóch miesięcy:


Wyniki tego sondażu odstają od rezultatów ogłoszonych od początku roku oraz od najnowszego wyniku Homo Homini dla wp.pl. TNS podaje, że przewaga PO nad PiS wynosi 10 punktów procentowych, czyli ponad dwa razy więcej niż w innych styczniowych sondażach. Co więcej, z mojego modelu wynika, że TNS zawyża wynik PO średnio o 3 punkty procentowe, więc ta przewaga mogłaby być jeszcze większa.

Zobaczmy, jak zmieniała się relacja pomiędzy wynikami PiS oraz PO w ostatnich trzech sondażach TNS.
Kluczowe obserwacje:

 • w najnowszym sondażu mamy 95% pewność, że PiS jest liderem i przewaga nad PO wynosi od 3 do 16 punktów procentowych
 • w sondażu z grudnia wskazanie lidera z taką pewnością nie było możliwe

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Sondaż Estymator dla Newsweeka 2014-01-16

Poprzedni sondaż pracowni Estymator dla Newsweeka został opublikowany w grudniu i nie zajmowałem się nim osobno (dodałem jednak do bazy modelu). Wówczas nie było wiadomo, czy te wyniki będą regularnie publikowane.

Dziś pojawiły się wyniki kolejnego sondażu tej pracowni. Sondażu ciekawego, bo pokazującego PO jako lidera. Sondaż wykonano w dniach 15-16. stycznia na próbie 1200 osób - 800 wywiadów w próbie telefonicznej, a 400 wywiadów "metodą wywiadów ankieterskich w miejscach publicznych".W tym momencie powinna się zapalić wszystkim żółta lampka ostrzegawcza. Zaczepianie przechodniów na ulicy nie jest metodą na wynik reprezentatywny dla całej populacji. Można zaczepiać ludzi w niedzielę pod kościołem, można zaczepiać kibiców po meczu siatkówki (albo inną grupę po meczu piłki nożnej), można też pytać pod barem w sobotę. Wpływ wyboru metody sondażu ulicznego łatwo widać w tabelce na końcu raportu z modelu nr 1 dla obciążenia wyników pochodzących z ewybory.eu, które średnio niedoszacowuje wynik PO na 4 punkty procentowe i przeszacowuje TR z podobną wartością.

Tutaj tą metodą wykonano 1/3 próby.

Drugim ostrzeżeniem jest wykres, jakim zostały umajone te wyniki na stronie Newsweeka:
Jest spore prawdopodobieństwo, że ktoś, kto dopuścił to wynaturzenie do publikacji nie ma pojęcia o swojej pracy. Czegoś tak brzydkiego nie robi nawet Excel 2003 z domyślnymi ustawieniami. Usterki, które tu widzę:

 • efekt 3D powoduje, że odczytanie wysokości słupków ze skali jest niemal niemożliwe - skoro wielkości trzeba odczytać z liczbowych etykiet, to po co mi wykres
 • z prawej strony wisi sobie samotny turkusowy kwadracik legendy bez żadnego opisu
 • etykiety PiS i PSL spuszczone niżej, prawdopodobnie z powodu zbyt długiej nazwy ugrupowania Gowina - może gdyby usunąć pustą legendę, to byłoby więcej miejsca w poziomie?
Wynik mojej analizy:
Kluczowe informacje:
 • PO jest na 72% przed PiS
 • PSL na pewno w Sejmie, prawie na pewno z wynikiem lepszym od PR
 • Polska Razem (Gowina) ma 70% szans na wejście do parlamentu, prawie na pewno z wynikiem lepszym od TR
 • Twój Ruch (Palikota) ma jedną szansę na sto na ponowne zasiadanie w Sejmie, na 95% ich wynik byłby lepszy od KNP
Oto zmiany w porównaniu z sondażem sprzed miesiąca:
Wzrost poparcia dla PO oraz spadek TR są statystycznie istotne na poziomie 95%. Tzn. mamy 95% pewność, że różnica miesiąc do miesiąca jest inna niż zero. Jeszcze inaczej: jest mniej niż jedna szansa na 20, że poparcie dla PO lub poparcie dla TR nie zmieniło się od zeszłego miesiąca.

Czy przewaga PO w tym sondażu to "polityczny przełom"? Zobaczmy na ile to prawdopodobne:
Kluczowe obserwacje:
 • w obu sondażach na 95% nie ma lidera
 • w najnowszym sondażu mamy 95% pewność, że różnica pomiędzy PiS, a PO wynosi od 7 punktów przewagi PO do 4 punktów przewagi PiS
Wniosek: w tej chwili nie można rozstrzygnąć. Tylko trudno byłoby zacząć artykuł od takiego stwierdzenia. Aktualny wynik modelu nr 1 (jeszcze bez aktualizacji o ten sondaż) mówi, że na 97% liderem jest PiS.


piątek, 17 stycznia 2014

Wynik modelu 1 - aktualizacja

Ugrupowanie Gowina "Polska Razem" trafiło już do wyników wszystkich największych sondażowni, mogłem więc dodać je do modelu nr 1.czwartek, 16 stycznia 2014

Sondaż CBOS 2014-01-15

Sondaż CBOS wykonano w dniach 9-15 stycznia na próbie 1067 osób. Frekwencja wyniosłaby 58%.
Na stronach gazeta.pl te rezultaty zostały opisane w dość bizantyjski i nieco sensacyjny sposób. Jednak jak można się niżej dowiedzieć - niewiele zmieniło się od zeszłego miesiąca. Nowością jest włączenie "Polski Razem" (Gowina) do badania.

Wynik mojej analizy:
Kluczowe informacje:

 • PiS przed PO na 62%
 • PO na pewno przed SLD, SLD na pewno w Sejmie, na 98% z wynikiem lepszym od PSL
 • PSL na 49% w parlamencie, na 95% z wynikiem lepszym od każdej z TR, PR oraz KNP
 • pozostali mają mniej niż jedną szansę na sto na wejście do Sejmu
Porównanie z sondażem sprzed miesiąca:
W oczy rzuca się spadek SLD, jednak nie jest on statystycznie istotny. A to porównanie z wcześniejszym wynikiem:
Tutaj również nie ma zaskoczenia.

Spojrzymy jeszcze na relację pomiędzy PiS oraz PO.
Wygląda trochę nudno.
Kluczowe obserwacje:
 • w żadnym z sondaży CBOS z ostatnich trzech miesięcy nie można było z 95% pewnością stwierdzić która z partii jest liderem
 • w najnowszym sondażu na 95% przewaga wynosi od 4 punktów na korzyść PO do 6 punktów przewagi PiS
 • wyniki z ostatniego kwartału są niemal niezmienne

Sondaż Homo Homini dla Rzeczpospolitej 2014-01-11

Czas na wynik sondażu Homo Homini dla Rzeczpospolitej. Sondaż wykonano na próbie 1069 osób w dniach 10-11.01. Frekwencji nie podano, więc przyjmuję tę z sondażu TNS - 74%.
Wynik mojej analizy:
Kluczowe obserwacje:

 • PiS przed PO na 75%
 • PSL ma 52% szans na wejście do parlamentu, prawie na pewno (na 97%) z wynikiem lepszym od Twojego Ruchu (Palikota)
 • Polska Razem (Gowina) ma mniej niż 1 szansę na sto na wejście do Sejmu, ale na 88% osiągnie wynik lepszy od TR
 • Twój Ruch nie wejdzie do Sejmu
Porównajmy wyniki z badaniem sprzed niemal miesiąca:
Tutaj zmiany są niewielkie. Jednak w porównaniu z badaniem sprzed dwóch miesięcy:
widać bardzo istotną zmianę na korzyść PO.

Zobaczmy więc, jak zmieniała się przewaga pomiędzy PiS, a PO w ostatnich trzech miesiącach w sondażach Homo Homini dla "Rz".
Dokładniej:
Kluczowe informacje:
 • od połowy grudnia nie ma pewności na poziomie 95% która z partii jest liderem
 • w najnowszym sondażu na 95% można powiedzieć, że przewaga wynosi od 3 punktów na korzyść PO do 7 punktów na korzyść PiS

poniedziałek, 13 stycznia 2014

Sondaż TNS dla TVP Info 2014-01-10

Kolejny ze styczniowych wyników to sondaż TNS dla TVP Info. Sondaż wykonano w dniach 9-10.1 na próbie 1000 osób.
Osoby, które nie wykluczyły udziału w wyborach – miały sprecyzowane preferencje lub nie były zdecydowane, której partii przekazać poparcie – stanowiły 738 spośród pytanych. 
Innymi słowy: frekwencja miałaby wynieść 73,8%. Nierealne, ale tak im wyszło, taką mieli próbę.
Wynik mojej analizy:
Kluczowe informacje:

 • PiS przed PO na 92%
 • PO na pewno przed SLD, SLD na pewno w Sejmie
 • Twój Ruch (Palikota) na 50% w parlamencie, na 79% z wynikiem lepszym od PSL
 • PSL ma 10% szans na wejście do Sejmu, na 85% z wynikiem lepszym od Polski Razem (Gowina)
 • pozostałe partie mają mniej niż 1 szansę na 100 na wejście do Sejmu
Porównanie z sondażem z grudnia:
oraz z listopada:
Zwłaszcza w kontekście porównania z listopadem i ewidentnego spadku poparcia dla obu partii: i PiS i PO pisanie, że
Rośnie przewaga PiS nad PO
albo
PiS zyskuje i wygrywa z PO
jest trochę niemądre. Zmiana na poziomie jednego punktu procentowego przy próbie 1000 osób to jest statystyczny szum.

Zastanowił mnie też fragment z notatki z TVP Info, gdzie czytamy:
Do wyborów mamy jeszcze dużo czasu, ale przewaga PiS nad PO jest wyraźną tendencją – komentował sondaż w TVP Info Adam Grzegorczyk, politolog. Według niego przy tym sposobie badania, gdzie z 1000 osób, 738 zadeklarowało, że zagłosuje w wyborach, a 15 proc. z nich nie wiedziało na kogo zagłosuje, ugrupowania parlamentarne nie mają nawet 50 proc. poparcia w całym społeczeństwie – To oznacza, że jest duże zniechęcenie do polityków – mówił Grzegorczyk.
Nie wiem czego uczą na politologii, pewnie nie matematyki (choć Teoria Gier jest matematyką i wyobrażam sobie, ze politologowi się przydałaby). Ale pan politolog powinien po maturze wiedzieć, że jeśli zaczynamy od próby 1000 osób, spośród nich 738 chce głosować, a spośród nich 15% (czyli 15%*738 =  110) nie wie na kogo głosować, to nadal pozostaje 628 osób, które są zdecydowane na jakieś ugrupowanie i jak by nie liczyć, to jest więcej niż 50%. Ograniczanie się do "ugrupowań parlamentarnych" nic tu nie zmieni: w grupie 738 głosujących ugrupowania parlamentarne wybrało 77%, czyli 568 osób - nadal więcej niż 50% z całej próby.

Spójrzmy jak zmieniała się różnica pomiędzy PiS, a PO w ostatnich sondażach:
Dokładniej:
Kluczowe obserwacje:

 • w żadnym z sondaży TNS z ostatnich 3 miesięcy nie ma 95% pewności która z partii jest liderem
 • w najnowszym sondażu na 95% można powiedzieć, że różnica pomiędzy PO, a PiS wynosi od 1 punktu przewagi PO do 9 punktów przewagi PiS

czwartek, 9 stycznia 2014

Sondaż Homo Homini dla WP 2014-01-06

Drugim wynikiem w tym roku jest sondaż Homo Homini dla Wirtualnej Polski. Badanie wykonano 6. stycznia na próbie 1067 osób. Nie jest znana frekwencja, przyjmuję więc ostatnią opublikowaną wartość.
W tym sondażu pytanie o wybór ugrupowania jest prawdopodobnie zamknięte i chętni głosować na "Polska Razem" Gowina, czy KNP trafiają do grupy "nie wiem / trudno powiedzieć". A to spora grupa, bo aż 25% próby.

Wynik mojej analizy:
Kluczowe informacje:

 • PiS przed PO na 93%
 • PSL w Sejmie na 83%, prawie na pewno z wynikiem lepszym od Twojego Ruchu
 • Twój Ruch (Palikota) ma jedną szansę na sto na wejście do Sejmu, ale prawie na pewno przed SP
Porównanie z sondażem z połowy grudnia:
oraz z tym z początku grudnia:
Widać wzrost notowań dla PO i spadek notowań PiS, jednak nie jest to statystycznie istotne.

Tak wygląda przewaga PiS nad PO w ostatnich trzech sondażach:
Widać wyraźny trend i być może coś interesującego:
Kluczowe obserwacje:
 • różnica w poparciu pomiędzy PiS a PO zmniejszała się
 • w najnowszym sondażu wynosi od 1,5 punktu procentowego przewagi PO do 11 punktów przewagi PiS

Dane tego sondażu uaktualniły już wynik modelu nr 1. Tam ta różnica jest coraz mniejsza, ale nadal na 95% liderem jest PiS.