środa, 25 września 2013

List otwarty Homo Homini c.d.

Jest i reakcja na list otwarty prezesa Homo Homini. Pod listem podpisali się prezesi OFBOR i PTBRIO, czyli wszyscy adresaci korespondencji.

Można tam przeczytać:
W swoim liście otwartym postuluje Pan trzy rozwiązania, które mogłyby służyć budowie zaufania do sondaży. Pierwsze z nich zakłada ujednolicenie sposobu prezentacji wyników w celu łatwiejszych porównań między pomiarami prowadzonymi przez różne ośrodki. W pełni zgadzamy się z tym wnioskiem. Nasze środowisko wielokrotnie kierowało ten postulat zarówno do firm badawczych, jak i do mediów, publikujących wyniki badań opinii publicznej. Z pewnością należy kontynuować działania w tym kierunku.
No i fajnie, ale działania w tym kierunku są bardzo proste: opracować i konsekwentnie stosować jednolitą metryczkę badań i jednolity sposób prezentacji wyników.

Odpowiedź na pozostałe dwa punkty jest zdecydowanie negatywna, co mnie trochę rozczarowało. Sama informacja czy lista możliwości do wyboru była otwarta, czy zamknięta jest bardzo ważna.

List kończy się zaproszeniem Homo Homini do poddania się audytowi.

Szerszy komentarz przytacza GW
Czy postulaty Homo Homini mają sens? - Mówienie o tym, żeby standaryzować metodologię, świadczy o naiwności. Ktoś, kto to mówi, nie zna się na współczesnych badaniach - podkreśla dr Wenzel. Jego zdaniem metodologia badań społecznych jest dziś zbyt szerokim zagadnieniem, by je standaryzować.
Jestem sceptycznym matematykiem, a nie socjologiem, więc wobec siły takiego argumentu wolę pozostać naiwny.

O panelach społecznych w rodzaju Diagnozy Społecznej i ich rezultatach można mówić, że są szerokim zagadnieniem. Sondaży wyborczych, do takich bym nie zaliczył. Natomiast badania marketingowe mają niekiedy bardzo zaawansowaną metodologię, a jednak kiedy jest mowa o analizie conjoint czy price sensitivity measurement, to bardzo dobrze wiadomo o jaki produkt chodzi.

Jeśli jednak dzięki tej wymianie zdań rzeczywiście poprawi się jakość prezentacji wyników sondaży, to będzie to ze sporym pożytkiem dla wszystkich zainteresowanych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz