poniedziałek, 3 marca 2014

Podsumowanie lutego

Oto wyniki modelu zatrzymane w czasie na ostatni dzień lutego. Do tych wyników załapał się najnowszy sondaż ewybory.eu oraz sondaże GFK oraz Estymatora, których osobno tu nie opisywałem.

Techniczny opis modelu można znaleźć tutaj. Przedstawiane niżej liczby dotyczą poparcia w grupie osób zdecydowanych co do pójścia na wybory i jednocześnie zdecydowanych na ugrupowanie, na które chcą głosować.

Ostatni ogłoszony sondaż został wykonany 2013-02-28 i przedstawię stan wg wyniku modelu zasilonego danymi od lipca 2010 aż do tego dnia.

Zacznijmy od wykresu z wynikami historycznymi - od momentu nieco przed poprzednimi wyborami aż do dnia ostatniego znanego sondażu.
Szare linie to kanały, w których na 95% znajduje się rzeczywiste poparcie dla danej partii. Pionowa linia wyznacza dzień poprzednich wyborów parlamentarnych.

Oto wyniki na dzień ostatniego sondażu:
Liczby po prawej stronie to średnia wartość poparcia, liczby w nawiasach, to przedział, w którym na 95% znajduje się rzeczywiste poparcie danej partii.

Wykres poniżej obrazuje średni rozrzut pomiędzy wynikami danej sondażowni, a wynikami zagregowanego modelu. Można z niego np. odczytać, że ewybory.eu średnio podaje zawyżony wynik dla TR i zaniżony dla PO.
Ta sama informacja bardziej konkretnie (kolorowe pola oznaczają wartości na 95% różne od zera):


Inaczej: wyniki podawane przez ewybory.eu podają poparcie dla TR średnio większe o 4 punkty procentowe od poparcia z modelu.

Patrząc na wiersze tabeli widzimy, że żadna z sondażowni nie ustrzegła się przed podawaniem obciążonych wyników. Najgorzej pod tym względem wyglądają wyniki z portalu ewybory.eu, które są istotnie obciążone dla każdej z partii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz