poniedziałek, 16 grudnia 2013

Połowa grudnia

Opis modelu odkrywającego rzeczywiste poparcie i obciążenie wyników pracowni jest w innym miejscu. Tutaj przedstawię tylko stan na połowę grudnia - na dzień ostatniego sondażu.

Oto wyniki historyczne do 2013-12-12:

To jest stan na 2013-12-12:
Liczby po prawej stronie to średnie poparcie wśród zdecydowanych wyborców. Liczby w nawiasach to końce przedziału, w którym na 95% znajduje się rzeczywiste poparcie dla danej partii.

PJN i Polska Razem widnieją tu jeszcze jednocześnie, ponieważ jest zbyt mało sondaży, w których występuje PR. Dla przypomnienia: model szacuje prawdopodobieństwo oddania głosu na każdą partię z osobna.

W wyniku PR widać również regułę Bayesa w akcji: na razie wiemy bardzo niewiele o PR, to ugrupowanie było uwzględnione w ledwie kilku sondażach (samodzielnie albo jako suma poparcia PJN oraz tzw. "partii Gowina"), zatem niepewność co do wyniku jest bardzo duża - na 95% poparcie dla PR wynosi od 0,6 do 15,1 punktów procentowych.

Drugim wynikiem z modelu nr 1 jest oszacowanie obciążenia wyników poszczególnych partii w sondażach poszczególnych pracowni. Tutaj PR ani SP nie są ujęte:
To tabelka z kluczowymi liczbami. Nie różni się wiele od tej sprzed dwóch tygodni. Kolorem oznaczyłem te przypadki, gdzie na 95% obciążenie wyniku jest różne od zera.


Jak to odczytać: np. średnio wyniki z ewybory.eu zawyżaja poparcie dla Twojego Ruchu (Palikota) o 4 punkty procentowe (liczone jako odsetek zdecydowanych osób).

Zastrzeżenie co do powyżej tabelki:
Należy zwrócić uwagę, że rezultat w powyższej tabeli absolutnie nie może być używany jako uzasadnienie tezy, że któraś z pracowni robi sondaże z "wynikami na zamówienie". Tego rodzaju obciążenie można wyjaśnić bez uciekania się do nieetycznych motywów: np. niereprezentatywny dobór próby do badania, dostępność bazy adresowej, sposób zadawania pytań, metoda wykonywania sondażu, problem z dotarciem do ankietowanych, odmowy udzielenia wywiadu, itd.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz