piątek, 28 czerwca 2013

Agregacja sondaży z czerwca

Tym razem w skład analizy weszły sondaże wykonane w czerwcu: TNS, TNS dla TVP Info, CBOS, ewybory.eu, Homo Homini dla Rzeczpospolitej (ten nowszy, z 25. czerwca).

Zdecydowałem się nie brać pod uwagę sondażu Homo Homini dla Rzeczpospolitej z 11. czerwca, bo nie mam pewności, czy to badanie nie jest realizowane na tej samej (lub w dużej części pokrywającej się) próbie.

Nie wziąłem też pod uwagę sondażu Homo Homini dla Wirtualnej Polski, ponieważ nie są w nim znane wyniki dla ugrupowań pojawiających się w pozostałych 5 sondażach i musiałbym zawęzić wyniki do pięciu partii.

Założenia są takie, jak w poprzednich notkach:

  • tam, gdzie nie było znanej frekwencji przyjąłem najnowszy znane oszacowanie z innej pracowni
  • ewybory zlicza tylko zdecydowanych wyborców, rozszerzyłem ich próbę z 1000 do 1852 osób tak, aby frekwencja wyniosła 54%
  • przedstawiane tutaj wyniki dotyczą tych ugrupowań, które pojawiły się w każdym z badań
Kluczowe informacje:
  • PiS przed PO, PO przed SLD, SLD przed RP, RP przed PSL
  • PSL ma bardzo małe szanse wejść do Sejmu
  • KNP, SP, PJN nie mają szans na przekroczenie progu wyborczego
Zamieszczam też wykres z oszacowaniem frekwencji:
Miałaby wynieść 51,8% - zdecydowanie zbyt optymistyczny wynik.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz